Możliwość zakładania Profilu Zaufanego ePUAP

Profil Zaufany ePUAP to odpowiednik płatnego , bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym i zastępującym odręczny podpis.

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46, pok 207 i obsługuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

- wtorek:  8:00 - 16:00

Przesłanie dokumentu podpisanego Profilem Zaufanym jest równoznaczne z osobistym złożeniem dokumentu podpisanego odręcznie w jakimkolwiek urzędzie lub instytucji publicznej.

 

Za pomocą Profilu Zaufanego można uwierzytelnić się na portalach:

- Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

- Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG)

- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

- konsultacje.gov.pl

- Emp@tia

 

Profil Zaufany potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponowieni przedłużona na taki sam czas.

Do góry