Obwieszczenie nr 5/2020 Wójta Gminy Miedźno

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do góry