Obwieszczenia w sprawie polowań

Wójt Gminy Miedźno podał do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych organizowanych na terenie Gminy Miedźno od listopada 2020 do lutego 2021 roku.

Polowania organizują Koła Łowieckie:

1) „Orzeł” – Obwieszczenie nr 6/2020;

2) „Cietrzew” – Obwieszczenie nr 7/2020;

3) „Tarpan” – Obwieszczenie nr 8/2020;

4) „Nad Okszą” – Obwieszczenie nr 9/2020;

5) „Prawidłowego Łowiectwa” – Obwieszczenie nr 10/2020.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż  3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie powinno wskazać się nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Do góry