OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2018

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Miedźno działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne  instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Miedźno.

Cel partnerstwa: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Miedźno pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2018 - czerwiec 2019.

Dodatkowe informacje oraz wnioski w załącznikach.

Do góry