Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie

(w zł)

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana

przez organizację

(w zł)

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Miedźno”

188.000,00

Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Ostrowy

72.000,00

72.000,00

Klub Sportowy „GROM” Miedźno

72.000,00

72.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” Ostrowy

44.000,00

44.000,00

2.

„Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach w Gminie Miedźno”

100.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach

45.000,00

45.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie

55.000,00

55.000,00

 

(-) Piotr Derejczyk

Wójt Gminy Miedźno

Miedźno, dnia 2 stycznia 2018 r.

Do góry