Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie

(w zł)

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana

przez organizację

(w zł)

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Miedźno”

188.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Ostrowy

72.000,00 zł

70.700,00 zł

Klub Sportowy „GROM” Miedźno

72.000,00 zł

70.700,00 zł

Klub Sportowy

„WOJOWNIK”

3.100,00 zł

3.100,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” Ostrowy

44.000,00 zł

43.500,00 zł

2.

„Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach w Gminie Miedźno”

100.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach

45.000,00 zł

45.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie

55.000,00 zł

55.000,00 zł

3

„Prowadzenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostrowy nad Okszą"

55.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Ostrowy

55.000,00 zł

55.000,00 zł

Do góry