Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2016

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie

(w zł)

 

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana

przez organizację

(w zł)

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Miedźno”

27.000 zł

 

Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Ostrowy

9.000 zł

9.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” Ostrowy

9.000 zł

9.000 zł

Klub Sportowy „GROM” Miedźno

9.000 zł

9.000 zł

2.

,,Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym”

 

3.000 zł

ZHP Chorągiew Śląska  Hufiec Kłobuck

3.000 zł

3.000 zł

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Do góry