Przypominamy o obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020 rok

Urząd Gminy w Miedźnie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji podatek od środków transportowych na 2020 rok oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 17 lutego 2020 roku

Wzory deklaracji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miedźno w zakładce „Wzory deklaracji” .

Obowiązujące w 2020 roku stawki podatkowe zawarte są w Uchwałach Rady Gminy Miedźno:

Uchwała Nr 172/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 169/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Do góry