Rozpoczęcie działalności Ośrodka Wsparcie dla cudzoziemców mieszkających w województwie śląskim

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.

Celem Ośrodka jest wsparcie w adaptacji w Polsce. Ośrodek zapewnia darmowe doradztwo i pomoc specjalistów w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, a także praw pracowniczych. Migranci mieszkający w województwie śląskim mogą otrzymać nieodpłatną pomoc od doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego. Cudzoziemcy będą mogli podnieść kompetencję z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości i różnic kulturowych podczas licznych kursów adaptacyjnych, szkoleń i warsztatów.

Wszelkie informacje dostępne są:

Do góry