Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 12.02.2018 r. do 22.02.2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie. Projekt uchwały został opublikowany 6 lutego 2018 roku w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 6 lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno. Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić dniach od 12.02.2018 r. do 22.02.2018 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w Miedźnie bez zmian.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk

Do góry