Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowy nad Okszą

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 11.01.2018 r. do 22.01.2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowy nad Okszą

Projekt uchwały został opublikowany 3 stycznia 2018 roku w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 3 stycznia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić w dniach od 11.01.2018 r. do 22.01.2018 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowy nad Okszą bez zmian.

 

 Wójt Gminy Miedźno

  (-) Piotr Derejczyk

 

Miedźno, dnia 23.01.2018 r.

Do góry