Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Miedźno

 

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Miedźno. Projekt uchwały został opublikowany 19 lutego 2018 roku w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 19 lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno. Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić dniach od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Miedźno.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk

Do góry