Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

 

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. Projekt uchwały został opublikowany 13 lutego 2018 roku w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty,  Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 13 lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno. Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić dniach od 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie bez zmian.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk

 

Do góry