Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 22 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

 

  1. Projekt uchwały został opublikowany 16 maja 2018 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 16 maja 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić w dniach od 22 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.  W tym terminie  nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

 

 

Wójt Gminy Miedźno

  (-) Piotr Derejczyk

 

 

Miedźno, dnia 11.06.2018 r.

Do góry