Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 5 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Projekt uchwały został opublikowany 30 stycznia 2018 roku w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 30 stycznia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić w dniach od 5 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. W tym terminie  nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

 

Do góry