STOP SMOG! Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z WFOŚiGW w ramach Programu Pilotażowego realizowanego w 2016r.

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z WFOŚiGW w ramach Programu Pilotażowego realizowanego w 2016r.

Mieszkańcy gminy - osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach kontynuacji Programu Pilotażowego realizowanego w 2016r. na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

STOP SMOG

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z WFOŚiGW w ramach Programu Pilotażowego realizowanego w 2016r.

Mieszkańcy gminy - osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach kontynuacji Programu Pilotażowego realizowanego w 2016r. na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Warunkiem uzyskania dotacji w ramach programu STOP SMOG jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytku i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania lub zabudowa nowego źródła.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:

1.      Zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (z wyjątkiem likwidacji - rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).

2.      Zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017r.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane!

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl

 

oraz pod numerami telefonów:

32 60 32 251,
32 60 32 222,
32 60 32 264,
32 60 32 259,
32 60 32 244,
32 60 32 221

Do góry