Terminy zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysów oraz członków rad sołeckich

Zebrania zwoływane są w związku z upływem kadencji obecnych władz sołectwa. Szczegółowa procedura wyboru opisana jest w statutach poszczególnych sołectw dostępnych na stronie BIP Miedźno.

Ogłoszenia będą pojawiały się do 7 dni przez planowanymi datami zebrań.

l.p

sołectwo

data zebrania

godzina

miejsce

1

Izbiska

30.01.2019

18:00

Świetlica w Izbiskach

2

Kołaczkowice Duże

28.02.2019

18:00

Świetlica w Kołaczkowicach

3

Kołaczkowice Małe

04.02.2019

18:00

Sala sesyjna UG

4

Mokra

6.02.2019

18:00

ZSP w Mokrej

5

Ostrowy

7.02.2019

18:00

ZSP w Ostrowach nad Okszą

6

Wapiennik

11.02.2019

18:00

Sala sesyjna UG

7

Miedźno

13.02.2019

18:00

OSP Miedźno

8

Borowa

22.02.2019

18:00

OSP Borowa

9

Władysławów

25.02.2019

18:00

Świetlica we Władysławowie

10

Dębiniec

27.02.2019

18:00

Sala sesyjna UG

Do góry