Terminy zebrań sołeckich

Informujemy, że w poszczególnych miejscowościach Gminy Miedźno odbędą się zebrania sołeckie.

Planowany porządek zebrań: 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Omówienie wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem sołectwa za 2017 r.
 3. Prezentacja budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Sprawy różne.

 

Terminy zebrań: 

 1. 24.01.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Miedźno;
 2. 07.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Władysławów;
 3. 08.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Kołaczkowice Małe;
 4. 09.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Ostrowy;
 5. 12.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Dębiniec;
 6. 15.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Kołaczkowice Duże;
 7. 19.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Wapiennik;
 8. 21.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Mokra;
 9. 22.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Borowa;
 10. 26.02.2018 r. godzina 18:00 - zebranie sołectwa Izbiska.

 

 

Do góry