Trening sprawności syren alarmowych

W dniu 28 listopada 2017 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 ostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach ćwiczenia na terenie gminy możliwe jest emitowanie dźwięku ciągłego syreny, trwającego trzy minuty – oznaczającego odwołanie alarmu.

 

Do ogłoszenia i odwołania alarmu dla ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza stosuje się formę i treść OGŁOSZENIE ALARMU/ODWOŁANIE ALARMU, określoną w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.poz.96).

Do góry