Urząd Statystyczny w Katowicach informuje - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

CEL I ZNACZENIE BADANIA Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych. Zgromadzone dane służą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach.

ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA Pytania w formularzu dotyczą stanu pogłowia świń wg stanu na 1 marca 2016 r. oraz cen zakupu, sprzedaży i dzierżawy użytków rolnych przeznaczonych na działalność rolniczą.

METODA POZYSKANIA INFORMACJI Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym).

INFOLINIA 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynna w godzinach 8-18) Informacje o badaniu, pomoc przy samodzielnym wypełnianiu formularza przez Internet oraz potwierdzenie tożsamości ankietera. 

 

 

 

Do góry