Wznowienie działalności Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. Gminny Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny w Miedźnie wznawia swoją działalność w formie konsultacji telefonicznych.

Jeśli zachodzi potrzeba uzyskania kompleksowych informacji o formach terapii, pomocy w kierowaniu do placówek, udzieleniu wsparcia po leczeniu, pomocy osobom współuzależnionym oraz motywowaniu do podjęcia terapii zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

Przewodniczący GKRPA Wojciech Tałajczyk – 885 338 085

Pracownik Urzędu – 34 310 69 72

Porady i konsultacje prowadzone są wyłącznie w formie telefonicznej.

Do góry