Archiwalne ogłoszenia

Wezwanie o zgłoszenie się podwykonawców realizujących termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w...

Wzywa się do zgłoszenia podwykonawców konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko Spółka Jawna z siedzibą: ul. ROCHA nr 219B, 42-202 CZĘSTOCHOWA - Liderem Konsorcjum i

Rencraft Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jagiellońska 94c, 85-027...

  Czytaj więcej Wezwanie o zgłoszenie się podwykonawców realizujących termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 1 z 66.