Archiwalne ogłoszenia

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  Czytaj więcej Urząd Statystyczny w Katowicach informuje

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 1 z 71.