Archiwalne ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2019- 2022 z perspektywą do 2024 r.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2019 roku.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY S SPOŁECZNEJ

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 1 z 61.