Archiwalne ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 12 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 12 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc administracyjną i prawną, np. przy legalizacji pobytu oraz wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.

  Czytaj więcej Nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim

Strona 1 z 81.