Archiwalne ogłoszenia

Wykorzystanie technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

CELI ZNACZENIE BADANIA

Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych.

Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług

turystycznych, poziomie wydatków związanych z...

  Czytaj więcej Wykorzystanie technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok...

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie

(w zł)

 

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana

przez organizację

(w zł)

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez...

  Czytaj więcej Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2016

Możliwość zakładania Profilu Zaufanego ePUAP

Profil Zaufany ePUAP to odpowiednik płatnego , bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym i zastępującym odręczny podpis.

  Czytaj więcej Możliwość zakładania Profilu Zaufanego ePUAP

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

CEL I ZNACZENIE BADANIA Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych. Zgromadzone dane służą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz...

  Czytaj więcej Urząd Statystyczny w Katowicach informuje - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Strona 1 z 55.