Archiwalne ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 10.02.2016r. do 22.02.2016r. konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2016 roku zgodnie z § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzania konsultacji...

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2016 roku.

Statystyczne badania ankietowe

 URZĄD STATYSTYCZNY

w KATOWICACH


I N F O R M U J E

Biorąc pod uwagę zwiększającą się ilość zdarzeń podważających zaufanie do ankieterów, realizujących w terenie statystyczne badania ankietowe pozwalamy sobie tą drogą przekazać Urzędom niezbędne informacje dotyczące przedmiotowych badań.

Wśród...

  Czytaj więcej Statystyczne badania ankietowe

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 04.02.2016 r. do 17.02.2016 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno

Strona 3 z 55.