Aktywnie w walce o czyste powietrze. Gmina Miedźno w ogólnopolskiej czołówce

Z początkiem lipca poznaliśmy wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Gminę Miedźno sklasyfikowano w nim na 106. miejscu w kraju. Do pierwszej setki zabrakło naprawdę niewiele. Uzyskany wynik świadczy o dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności w walkę o poprawę jakości powietrza.

Przy sporządzaniu rankingu brany był pod uwagę współczynnik złożonych wniosków do programu „Czyste Powietrze” w czasie od 1 kwietnia 2021 roku do końca marca 2022 roku w odniesieniu do ogółu budynków jednorodzinnych na terenie gminy.

W okresie tym mieszkańcy naszego samorządu złożyli 131 wniosków o dofinansowanie proekologicznych inwestycji na ogółem 2213 budynków jednorodzinnych na terenie naszej gminy. Wartość współczynnika wyniosła zatem 5,92 proc.

Dzięki takiemu zaangażowaniu Gmina Miedźno uwzględniona została w puli 625 samorządów, do których trafi dodatkowe 16 mln zł na działania związane z promocją programu i dalszą walkę o poprawę jakości powietrza i wsparcie dla mieszkańców w programie „Czyste Powietrze”. Wartość przyznanych funduszy wyniesie 25,6 tys. zł.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze", który działa w urzędzie gminy. Przeprowadzimy Państwa przez całą procedurę - doradzimy i pomożemy wypełnić wniosek.

Z pracownikami punku informacyjno-konsultacyjnego można skontaktować także dzwoniąc pod numery: 34 317 81 00 lub 34 317 80 10.

Sprawdź jak zdobyć dotację -> https://czystepowietrze.gov.pl

Do góry