Erasmus+. Przybyli do nas goście z czterech krajów partnerskich

9 maja wójt Piotr Derejczyk spotkał się z uczestnikami programu Erasmus+ „Give up Bullying”, który od początku 2020 roku realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Ten międzynarodowy projekt ma przeciwdziałać zastraszaniu i przemocy rówieśniczej. W działaniach uczestniczy sześć szkół z pięciu krajów. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, jak również swój wkład w to przedsięwzięcie ma oczywiście także nasza gmina.

Główne założenia programu obejmują poznanie i omawianie różnych rodzajów przemocy rówieśniczej oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z prześladowaniem. Uczestniczący w projekcie uczniowie i nauczyciele poszerzają ponadto swoją znajomość języka angielskiego i poznają kulturę oraz tradycje innych krajów partnerskich, w tym także poprzez wizyty studyjne.

W miniony poniedziałek ośmioro nauczycieli i dwadzieścioro dwoje uczniów i uczennic przybyłych do nas z czterech krajów - Turcji, Litwy, Estonii oraz Rumunii - odwiedziło także urząd gminy. Towarzyszyła im trójka pedagogów i sześć uczennic z rodzimej placówki.

Spotkanie z przedstawicielami samorządu zwieńczyło wręczenie drobnych upominków dla wszystkich gości i pamiątkowe zdjęcie.

Do góry