Finalizujemy prace przy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

Trwają prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach zadania „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj iwybuduj”. Zadanie wykonuje firma EcoJura Sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie.

Inwestycja realizowana jest dzięki przyznanym środkom zewnętrznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina Miedźno uzyskała dofinansowanie sięgające 836 525,46 zł.

W ramach założonego zakresu prac, instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej zostaną zamontowane łącznie dla siedmiu budynków gminnych. Wyłoniony w przetargu wykonawca odpowiedzialny jest za całość zadania, od etapu projektowego i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, poprzez wybudowanie oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Po jego stronie leży również dokonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, które pozwolą na właściwą eksploatację instalacji. W ramach zatwierdzonej umowy przeszkoli także wyznaczone osoby w zakresie bieżącej obsługi urządzeń.

Odnawialne źródła energii zamontowane zostaną zatem w Ostrowach nad Okszą na obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz hali sportowej. Pozostała część przedsięwzięcia obejmuje Miedźno, gdzie trafią na budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – szkoły, przedszkola oraz byłego gimnazjum. Dwie kolejne wzbogacą budynek kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Miedźnie, a także siedzibę urzędu gminy.

Początkowo inwestycja miała zostać ukończona do 30 października 2020 roku. Termin prac został jednak wydłużony z uwagi na rozbudowę instalacji na dachu przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą. W kompleksie zostały zamontowane nowe zbiorniki do produkcji ciepłej wody użytkowej, z grzałkami o łącznej mocy 18 kW. Element ten w oczywisty sposób zwiększy planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną o około 12 MWh rocznie.

Do góry