GOK zaprasza dzieci i młodzież na międzywojewódzki konkurs gitarowy

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie zainicjował kolejne przedsięwzięcie. Tym razem zaprasza dzieci i młodzież z województw śląskiego i łódzkiego na konkurs gitarowy. Adresowany jest on do uczniów instytucji kulturalnych, ognisk muzycznych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. „Czary z gitary” odbędą się 28 maja w siedzibie naszej gminnej instytucji.

 

Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć uczniów sekcji gitary klasycznej i akustycznej, wyłonienie tych najbardziej zdolnych i utalentowanych młodych muzyków, a także integracja środowiska pedagogów i uczniów amatorskiego ruchu muzycznego.

Uczestnicy będą się prezentować w dwóch kategoriach. Jako soliści, jak i w zespołach. Pierwszą jest „Sami z gitarami”, podzielona na dwie grupy. Młodszą, dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat, oraz starszą – od 14 do 18 lat. Kolejna natomiast - „W parze na gitarze” - przeznaczona jest dla zespołów składających się minimum z duetu.

Młodsi gitarzyści będą musieli przygotować program, trwający od 3 do 6 minut, składający się z dwóch utworów - klasycznego na wybrany problem techniczny ARPEGGIO oraz dowolnego, którym może być także ulubiona piosenka wykonana wraz ze śpiewaniem. Starsi z kolei, w występie od 4 do 8 minut, w klasyku przedstawią problem techniczny ELEMENTY GAMOWE a w drugim - dowolny utwór w wybranej technice (np. fingerstyle) lub utwór z muzyki rozrywkowej (akompaniament wykonany przez uczestnika wraz ze śpiewaniem). Przynajmniej jeden z nich musi być zagrany z pamięci. Zespoły natomiast w wyborze repertuaru mają pełną swobodę. Czas trwania prezentacji powinien trwać jednak od 5 do 8 minut.

Jurorzy oceniać będą poziom techniczny uczestnika, zachowanie elementów muzyki w utworach, jak między innymi dynamika i artykulacja, oraz ogólny wyraz artystyczny. W każdej z grup przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Mogą one mieć charakter rzeczowy. Wszyscy uczestnicy, którzy podczas konkursu powinni być pod opieką nauczyciela, opiekuna bądź rodzica, otrzymają także okolicznościowe dyplomy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 kwietnia przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę. Są one dostępne tutaj → https://tiny.pl/rnbrf. Dokumenty należy przesłać na adres czaryzgitary@gmail.com. Jest to także skrzynka pocztowa, na którą można kierować dodatkowe pytania dotyczące inicjatywy.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje instruktor gry na gitarze Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – mgr Adrianna Balas. Instytucja zastrzega sobie możliwość cyfrowej rejestracji nagrań konkursowych i ich powielanie, publikowanie, odtwarzanie w celach promocji konkursu, jak również wprowadzenia zmian w regulaminie, który można pobrać tutaj → https://tiny.pl/rnbrd.

Zapraszamy!

Do góry