Informacja w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Miedźno.

Wójt Gminy Miedźno informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku w Urzędzie Gminy Miedźno, dzień 10 stycznia będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Miedźno. Pracownicy odbiorą dzień wolny za dzień 1 stycznia 2022 roku.

Decyzję taką podjęto na podstawie z art. 14 i art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320), § 19 pkt 3 Zarządzenia nr 59/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedźno.

Do góry