Jak gospodarujemy budżetem gminy? Zobaczcie!

Dzisiaj trochę statystyki budżetowej. Spójrzcie na tabele. Wygląda to naprawdę dobrze!

Przygotowując się do ogromnych wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku, w ubiegłym roku naszej gminie udało się spłacić prawie 4 mln zł wcześniejszych zobowiązań pożyczkowych. Z końcem 2020 roku zadłużenie wynosiło tylko 5,3 mln zł przy zrealizowanych dochodach na poziomie
prawie 51 mln zł!

W tym roku we wspólny majątek zainwestujemy prawie 16,5 mln zł. To najwyższy budżet inwestycyjny pośród wszystkich gmin powiatu kłobuckiego.

Tak dużych wydatków majątkowych w bieżącym roku nie da się w oczywisty sposób zrealizować wyłącznie z dochodów gminy. Radni wyrazili zgodę na wparcie inwestycji około 6 mln zł kredytu.

Na koniec bieżącego roku zaplanowano w budżecie zadłużenie na poziomie około 12 mln zł. Podobne uchwalane było także w roku 2018 oraz 2019, choć, jak się okazało, faktyczne wykonanie było ostatecznie na dużo niższym poziomie. Wszystko zależy od tego jak będą szły prace i spływały do nas przyznane naszej gminie fundusze zewnętrzne.

Na koniec ubiegłego roku mieliśmy prawie 5,9 mln zł wolnych środków, a dobre gospodarowanie budżetem pozwoliło wypracować w ubiegłych latach 3,9 mln zł nadwyżki budżetowej. Będą to także źródła pokrycia tegorocznego deficytu.

Do góry