Jesteśmy liderami inwestycji i zamożności w powiecie kłobuckim

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało w połowie października ranking „Liderzy inwestycji 2019-2021”. Nieco wcześniej światło dzienne ujrzało także zestawienie „Najbogatsze samorządy 2021roku”.

„Wspólnota” to ukazujący się od 1990 roku periodyk. Jest jednym z najbardziej opiniotwórczych wydawnictw poświęconych problematyce samorządowej. Dostarcza aktualnej i specjalistycznej wiedzy o specyfice funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Raporty przygotowywane przez ten dwutygodnik sporządzane są przez grono ekspertów, w oparciu o szczegółową analizę obiektywnych danych źródłowych.

Ranking „Samorządowi liderzy inwestycji 2017-2019” opracowany pod naukowym nadzorem profesora nauk ekonomicznych Pawła Swianiewicza obejmował swym zakresem ostatnie trzy budżetowe lata. Pod uwagę brano wszystkie wydatki inwestycyjne samorządów, przeliczając ich wysokość na głowę każdego mieszkańca danej jednostki.

W tegorocznym Gmina Miedźno sklasyfikowana została pośród 1537 samorządów z kategorii gmin wiejskich na 451 miejscu w kraju. To awans o 71 pozycji w odniesieniu do zeszłorocznego zestawienia. Średnie wydatki inwestycyjne naszego samorządu, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, wyniosły w badanym okresie 1047,44 zł

Odnosząc jednak tę wartość do samorządów z powiatu kłobuckiego, okazuje się, że nieco lepszy wskaźnik osiągnęła wyłącznie Gmina Popów. Cieszy ponadto fakt, że od 2017 roku wydatki inwestycyjne w naszej gminie zawsze przekraczały kwotę 1 tys. zł na mieszkańca. W latach 2017-2019 było to aż 1328,12 zł, a w okresie 2018-2020 - 1043,23 zł.

1. Popów – 1349,13 zł
2. Miedźno – 1047,44 zł
3. Lipie – 974,78 zł
4. Przystajń – 841,07 zł
5. Krzepice – 599,84 zł
6. Panki – 506,45 zł
7. Opatów – 476,72 zł
8. Kłobuck – 415,46 zł
9. Wręczyca Wielka – 336,13 zł

Tę bardzo dobrą kondycję Gminy Miedźno potwierdza kolejny przygotowany przez „Wspólnotę" ranking - „Najbogatsze samorządy 2021 roku". Podobnie jak wyżej, jest to zestawienie zamożności samorządów w przeliczeniu na mieszkańca.

Poziom zamożności wyliczony został na podstawie osiągniętych dochodów w 2021 roku. Chodzi między innymi o wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Autorzy pominęli wpływy z dotacji celowych. Jak twierdzą, uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji pozwala uniknąć chwilowego, ale bardzo silnego ich wpływu na wielkość dochodów. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców
danej jednostki samorządowej.

Gmina Miedźno zajęła w nim 443. miejsce w kategorii gmin wiejskich w Polsce, z dochodem per capita wynoszącym 3897,86 zł. To świetny wynik, równocześnie najlepszy spośród gmin powiatu kłobuckiego

1. Miedźno - 3897,86 zł
2. Popów - 3876, 34 zł
3. Lipie - 3836,33 zł
4. Opatów - 3835,88 zł
5. Panki - 3805,17 zł
6. Kłobuck - 3791,83 zł
7. Przystajń - 3619,30 zł
8. Krzepice - 3596,51 zł
9. Wręczyca Wielka - 3415,15 zł

W ujęciu historycznym skok zamożności i dochodów Gminy Miedźno jest jeszcze okazalszy. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale dekadę temu, w 2012 roku, nasz samorząd sklasyfikowany był niestety na szarym końcu w gronie gmin wiejskich - dopiero na 1483 miejscu w skali kraju. Przez minione dziesięć lat awansowaliśmy więc o aż 1040 pozycji!

Tak wysokie pozycje w powyższych zestawieniach to bez wątpienia duża zasługa także Mieszkańców oraz Przedsiębiorców. To właśnie wpływy z udziału w podatku dochodowym w największym stopniu zasilają budżet naszego samorządu. Te środki możemy z kolei systematycznie inwestować, wspierając się po drodze zewnętrznymi dofinansowaniami, co w rezultacie prowadzi do dużego poziomu inwestycji infrastrukturalnych oraz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich czterech lat wpływy z podatków wpłacanych do gminnej kasy wzrosły aż o niemal 5,4 mln zł, z 7.761.367,75 zł w roku 2018 do 13.135.189,24 zł w roku 2021. Całość dochodów budżetowych w 2021 roku wyniosła z kolei 51.104.375,73 zł.

fot. Pixabay

Do góry