Jutro sesja nadzwyczajna w sprawie przystąpienia Gminy Miedźno do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

30 czerwca na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miedźno radni zdecydują czy nasza gmina przystąpi do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Śląsk Północny" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednym z udziałowców jest Krajowy Zasób Nieruchomości. Przystąpienie do przedsięwzięcia da nam szansę budowy na terenie gminy około dwudziestu nowych mieszkań komunalnych.

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Jest to alternatywa dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub, którzy nie chcą się wiązać długoletnim zobowiązaniem pieniężnym.

Program zakłada jednostkowe wsparcie o wysokości 3 mln zł, udzielane gminom na utworzenie nowego SIM. Dla Gminy Miedźno to duża szansa na to, by powiększyć zasoby mieszkań komunalnych.

Chcąc skorzystać z rozwiązań, jakie dały nowe przepisy, wójt Piotr Derejczyk nawiązał współpracę z Gminą Kochanowice oraz Gminą Lubliniec, które były inicjatorami zawiązania SIM „Śląsk Północny”. Aby przystąpić do przedsięwzięcia nasza gmina musi wnieść aport, dzięki którym objęte zostaną udziały w spółce, jak również na podstawie którego zostanie wypłacone wparcie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3 mln zł. Nie wniesienie aportu powoduje konieczność zwrotu pieniędzy.

Na terenie naszej gminy zaplanowaliśmy w ramach SIM budowę około dwudziestu mieszkań. Budynek byłby dwupiętrowy. Jako lokalizację wskazaliśmy tereny przy Domu Nauczyciela w Ostrowach nad Okszą, przy ulicy Chabrowej i Wąskiej.

Przy wyborze działki wzięliśmy pod uwagę ich przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, że jest tam przeznaczenie na domy jednorodzinne, to na podstawie tzw. lex deweloper można wybudować maksymalnie czteropiętrowy budynek. Ponadto działki są łatwe do uzbrojenia. Woda, elektryczność i kanalizacja znajdują się w bliskim sąsiedztwie, a niedługo będzie także gaz ziemny. Wzięliśmy również pod uwagę potencjał miejscowości, chęć do osiedlania się i dostępność do infrastruktury społecznej, jak szkoła, przedszkole czy dostęp do komunikacji publicznej.

Do góry