Na nowych zasadach działa już biblioteka

Od  6 maja znów możemy korzystać z zasobów Biblioteki Publicznej w Miedźnie oraz filii w Ostrowach nad Okszą. Czytelnicy oraz bibliotekarze stosują się do rygorów sanitarnych oraz wytycznych GIS dotyczących bibliotek stąd ograniczenia związane z ilością osób przebywających w bibliotece. Czytelnicy niestety nie mogą swobodnie wybierać książek – są one podawane przez bibliotekarzy, a tytuły wracające do biblioteki podlegają kilkudniowej kwarantannie. Mimo tych obostrzeń cieszymy się z możliwości udostępnienia Czytelnikom zwłaszcza nowości wydawniczych. Biblioteka w Miedźnie czynna będzie pn-pt w godz 9-15. W Ostrowach – śr – pt w godz. 9-15.

Od poniedziałku 11.05 przywrócona zostanie możliwość zwiedzania Muzeum w Mokrej. W zaistniałej sytuacji możliwe będzie jedynie zwiedzanie indywidualne, w dyscyplinie sanitarnej, z ograniczeniem ilości osób przebywających w budynku do 3. Zawieszone pozostają lekcje muzealne. Informacje dotyczące regulaminu zwiedzania muzeum można uzyskać pd nr tel. 785880082.

Do góry