Nowe centrum Kołaczkowic Dużych. Powstanie piękny plac zabaw i przestrzeń do integracji

Zagospodarowanie terenu w plac zabaw, altanę oraz grill to kolejna z inwestycji, którą przygotowujemy w Kołaczkowicach Dużych. Celem jest stworzenie reprezentacyjnego centrum do rekreacji i integracji mieszkańców- ogólnodostępnego i bezpiecznego miejsca spotkań.

 

Maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami.

Zgodnie z założeniami nowy plac zabaw doposażony będzie w urządzenia wszechstronnie rozwijające. Główne urządzenie zabawowe wyposażone będzie w pięć wież, dachy, ślizgawkę nierdzewną, przejścia mostowe, tuby, rurę strażacką, rury do ześlizgu, drabinki i ścianki wspinaczkowe. Dzieci będą mogły korzystać też z huśtawek sprężynowych, piaskownicy czy karuzeli.

Z kolei altana oraz zewnętrzny grill stworzą możliwości do organizowania różnego rodzaju spotkań integrujących miejscową społeczność. Ponadto zostaną wykonane utwardzone nawierzchnie, jak również pojawią się tereny trawiaste i nasadzenia. Nie zabraknie oczywiście i elementów małej architektury w postaci ławek czy koszy na śmieci.

Poza tym zakładamy wykonanie proekologicznego oświetlenia energooszczędnego, przy wykorzystaniu najnowszych technologii, które dostarczają światło najwyższej jakości, dzięki czemu zagospodarowany
teren stanie się jasną, barwną i dynamiczną przestrzenią.

Planowana inwestycja bez wątpienia poprawi estetykę wsi. Będzie również uzupełnieniem wcześniej wykonanej siłowni zewnętrznej, którą tam przeniesiemy. Dzięki temu powstanie kompleksowo doposażone, atrakcyjne centrum miejscowości.

Do góry