Nowoczesne remizy centrami kulturalnymi wsi

Jak przebiega realizacja projektu przebudowy remiz w Borowej i Władysławowie? Przedstawiamy kilka zdjęć z poszczególnych etapów realizacji projektu, po którego finalizacji nasze gminne obiekty użyteczności publicznej diametralnie zmienią nie tylko swoje oblicze, ale i przypisane im funkcje. Staną się nowymi centrami kultury i integracji wsi. To oczywiście nie oznacza rezygnacji z działalności strażackiej.

Mamy nadzieję, że ich gruntowana przebudowa i rozbudowa, obejmująca wymianę wszystkich instalacji, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, jak również zagospodarowanie terenu obu remiz zaspokoi większość oczekiwań i potrzeb społecznych. Bez wątpienia komfort przyszłych użytkowników będzie nieporównywalnie lepszy. Zwiększy się ponadto prestiż samych miejscowości.

Realizacja inwestycji przyciągnie większą liczbę mieszkańców do korzystania z różnego rodzaju wydarzeń i programów kulturalnych. Poprawi się jakość życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pasje. Liczymy, że dzięki temu powstanie silniejsza i bardziej zjednoczona społeczność, a dobrze wyposażone i funkcjonalne miejsca kultury i integracji będą powodem do dumy.

Na projekt pozyskaliśmy ponad 4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Kolejne prawie 750 tys. zł wpłynie z funduszów unijnych. Przebudowa obu strażnic będzie kosztować łącznie około 7 mln zł. Tej w Borowej 4,2 mln zł, a we Władysławowie 2,8 mln zł.

Do góry