Od przyszłego roku zmienią się zasady opłat za śmieci

Rada Gminy Miedźno na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 roku przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miedźno.

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami, od 1 stycznia 2023 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych będą musiały być uiszczane w cyklu miesięcznym - z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

Do góry