Pamiątkowe drzewa na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018

Śląski Związek Gmin i Powiatów zainicjował akcję symbolicznego nasadzenia drzew w gminach województwa śląskiego, której celem było uczczenie w sposób szczególny 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne Ojczyzny.

W przedsięwzięcie zaangażowało się 41 gmin z regionu. Gmina Miedźno otrzymała 3 sadzonki dębów, które zostały posadzone na placach: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. Przy każdym miejscu nasadzenia została umieszczona tabliczka informująca o okazji zasadzenia drzewa.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mokrej, 100 - Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości obchodzono 9 listopada 2018 r. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, poprzedzony odśpiewaniem Hymnu Państwowego.  Po apelu  wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły wraz z Panią dyrektor przeszli na plac szkolny, gdzie nastąpiło zasadzenie pamiątkowego dębu, który będzie trwałą pamiątka rocznicy.

Uroczystości związane z obchodami 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz uroczyste sadzenie dębu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnie, odbyło się 8 listopada br. o godzinie 11:11. Obchody uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego oraz występ recytatorski uczennicy kl. 4 wyróżnionej w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy, uczniowie, nauczyciele oraz Próbna Drużyna Harcerska "Dębowa Brać".

Sadzenie pamiątkowego dębu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą wpisane zostało w uroczystą wieczornicę patriotyczną, w której udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Miedźno z Wójtem Piotrem Derejczykiem na czele, radni, przedstawiciele OSP Ostrowy nad Oksza oraz LZS Naprzód Ostrowy, Pary Rodziców, Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy. Uroczystość uświetniły występy uczniów, Koncert Orkiestry Dętej oraz chóru parafialnego.

Działania związane z pamiątkowym sadzeniem drzew wpisane były w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Do góry