Pogrzeb gen. Juliana Pobóg Filipowicza

13 września 2018 roku, w 123 rocznicę urodzin oraz 73 lata po pierwszym konspiracyjnym pogrzebie, z honorami godnymi generała, na otwockim cmentarzu złożono doczesne szczątki gen. Juliana Pobóg Filipowicza.

Losy gen. Julian Pobóg Filipowicza mocno związane są z Gminą Miedźno. Podczas kampanii wrześniowej dowodził on Wołyńską Brygadą Kawalerii, która stoczyła bohaterską walkę na polach wsi Mokra. Na uroczystościach nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli Gminy Miedźno, którzy wraz z pułkownikiem Zbigniewem Zielińskim oddali hołd pamięci generała. W delegacji wzięli udział min. Wójt Piotr Derejczyk, przewodniczący Rady Gminy Leszek Idasz, radni Gminy Miedźno, a także przedstawiciele GOK i Muzeum w Mokrej oraz uczniowie szkoły im. WBK w Miedźnie z pocztem sztandarowym.

Do góry