Pozyskaliśmy niemal 750 tysięcy złotych. Kolejna inwestycja z dofinansowaniem unijnym

Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła to kolejna z gminnych inwestycji, na którą udało się nam pozyskać duże unijne dofinansowanie. Wyniesie ono dokładnie 747.686,89 zł.

Pod koniec sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach RIT Subregionu Północnego.

Do dofinansowania zakwalifikowano 27 projektów zgłoszonych przez samorządy i instytucje z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła ponad 22 miliony złotych.

Projekt Gminy Miedźno uzyskał bardzo wysoką punktację. Uplasował się na 5. miejscu listy rankingowej. Przewidywana wartość inwestycji to około 1.142.258,13 zł.

Do góry