Przebudowa byłej szkoły w Izbiskach zakończona. Oddaliśmy nową przestrzeń do dyspozycji mieszkańców

W nieco ponad rok od podpisania umowy z wykonawcą przebudowy i rozbudowy byłej szkoły w Izbiskach udało się nam zakończyć tę ważną dla sołectwa inwestycję. 16 maja uroczyście oddaliśmy ją do dyspozycji mieszkańców.

7 kwietnia ubiegłego roku wójt Piotr Derejczyk podpisał umowę z firmą Bauterm z Rudnika Wielkiego na kompleksową modernizację budynku po byłej szkole w Izbiskach. Zadanie, które kosztowało nasz samorząd niemal 1,2 mln zł, pozwoliło stworzyć reprezentacyjną przestrzeń - nowoczesną
świetlicę wiejską, która jest przyjazna również osobom niepełnosprawnym. Górny poziom to z kolei dwa lokale mieszkalne.

Wszystkie wykonane prace pozwoliły stworzyć budynek o łącznej powierzchni użytkowej 379,90 m², z czego parter zajmuje 181,50 m², a część mieszkalna 148,40 m². Piwnice to kolejne 50,00 m². Zagospodarowane zostało ponadto przylegające do niego otoczenie.

Remont i przebudowa obiektu objęła wszystkie poziomy - od piwnic, przez parter po poddasze. Rozbudowane zostały klatki schodowe, wzmocniono stropy i wymieniony dach. Podobnie jak wszystkie instalacje wewnętrzne. Budynek ponadto zyskał nowoczesną elewację oraz przeszedł kompleksową termomodernizację, od wymiany okien i drzwi po docieplenie ścian i stropodachu. Jest także nowa kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania. Pojawił się ponadto wiatrołap oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych.


Na parterze powstała duża sala świetlicowa, niewielkie zaplecze na przechowywanie sprzętu sezonowego, magazyn na stroje ludowe i rekwizyty dla np. Koła Gospodyń Wiejskich, spiżarnia czy doposażona w niezbędny sprzęt kuchnia, którą będzie można wykorzystywać podczas spotkań na
przygotowanie posiłków i napojów. W strefie wejściowej zlokalizowano natomiast kącik na okrycia wierzchnie oraz schowek porządkowy. W tym obszarze mieści się również toaleta, przystosowana oczywiście także dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu z kolei powstały dwa nowe lokale
mieszkalne.


Na uroczystym otwarciu wójt Piotr Derejczyk oraz Agnieszka Związek, dyrektor ds. inwestycji w naszym samorządzie, w obecności przewodniczącego rady gminy Zdzisława Bębna, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wojciecha Tałajczyka, radnej Małgorzaty Grzyb oraz członków Rady Sołeckiej Izbisk symbolicznie przekazali tę najnowszą gminną inwestycję do dyspozycji mieszkańców.

W wydarzeniu uczestniczył także specjalnie zaproszony na tę okazję Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola. Ta leżąca nad Pilicą gmina z powiatu częstochowskiego jest naszym partnerem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Spółka SIM Śląsk Północ przygotowuje obecnie budowę mieszkań o umiarkowanym czynszu, które powstaną w Ostrowach nad Okszą oraz w Koniecpolu.

W najbliższych miesiącach centra społeczno-kulturalne powstaną również we Władysławowie i w Borowej. Obecnie trwa procedura przetargowa. Przebudowane remizy OSP będą służyć nie tylko strażakom, ale liczymy, że staną się ważnymi ośrodkami życia wiejskiego. Na projekt ten zdobyliśmy ponad 4 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Kolejne 750 tys. zł na termomodernizację tych obiektów i wymianę w nich źródeł ciepła trafi do nas z programów unijnych.

Do góry