Raport z budowy. Układamy warstwę wiążącą na ulicach Sosnowej i Ogrodowej

Wykonawcy inwestycji przebudowy czterech ulic w Miedźnie - Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej oraz Polnej - po wykonaniu badań zagęszczenia podłoża rozpoczęli prace przy ułożeniu warstwy wiążącej w ciągu ulic: Sosnowej i Ogrodowej.

 

W ulicy Sosnowej masa zostanie położona na długości niemal pół kilometra od strony ulicy Dębowej. Pozwoli to wkrótce sfinalizować prace na ulicy Polnej i Dębowej, na których do wykonania została tylko końcowa warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej.

Przystąpiono także do układania warstwy wiążącej w ulicy Ogrodowej. Prace mają zakończyć się w tym tygodniu. Od przyszłego natomiast na inwestycję wejdzie ekipa brukarska, która rozpocznie prace przy montażu ścieku przykrawężnikowego i następnie regulacji wysokościowej armatury urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, co pozwoli dostosować ich wysokość do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Budowa tych czterech ulic w Miedźnie stworzy de facto obwodnicę drogi wojewódzkiej 491 o długości około 10 kilometrów. Niezwykle potrzebną, szczególnie w perspektywie przyszłego remontu DW 491. Na zadanie pozyskaliśmy 6,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, co pokryje niemal 70 proc. wszystkich kosztów. Całe zadanie to wydatek 9,75 mln zł.

Do góry