UWAGA! Ostatnie dni na złożenie deklaracji CEEB

Z końcem czerwca mija termin wypełnienia i przesłania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Tyczy się to zarówno lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Zgłoszenie jest obowiązkowe, a powinność ta spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

 

Niedopełnienie tej czynności do 30 czerwca br. może narazić na sankcje - mandat w wysokości 500 zł, a w sytuacji skierowania sprawy do sądu - grzywnę dochodzącą nawet do 5 tys. zł.

Jak wypełnić i przesłać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Można to zrobić:

- online wchodząc na stronę https://ceeb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,
- dostarczyć wersję papierową osobiście do Urzędu Gminy Miedźno w terminie do 30 czerwca br.,
- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

Wzory formularzy do pobrania:

1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne -> https://tiny.pl/9s6sd
2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne -> https://tiny.pl/9s6s1

Przykłady wypełnionych deklaracji:

Formularz A -> https://tiny.pl/9z4w2
Formularz B -> https://tiny.pl/9z4ws

Do CEEB należy zgłosić każdego rodzaju źródła ciepła: kocioł grzewczy na paliwo stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową czy kominek. Dotyczy to także pomp ciepła, sieci ciepłowniczej, solarów, jak również ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Do góry