Wybraliśmy wykonawcę modernizacji trzech kolejnych ulic w Ostrowach nad Okszą

Po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę czterech ulic w Ostrowach nad Okszą - Brzozowej, Leśnej, Cichej oraz Bór, do remontu pójdą kolejne odcinki dróg w tej miejscowości. 15 marca rozstrzygnęliśmy postępowanie na wyłonienie wykonawcy modernizacji ulicy Słonecznej, Topolowej oraz Zakładowej.

Pośród dziewięciu ofert, które wpłynęły na ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku postępowanie przetargowe, najkorzystniejszą przedstawiła firma Jarosław Kałmuk P.U.H. „BUD-MET” z Truskolas. Całość zadania zostanie zrealizowana za kwotę brutto 563.566,68 zł. Wykonane prace zostaną objęte sześcioletnią gwarancją.

Ulica Słoneczna przebudowana będzie na odcinku 250 m, a ulica Topolowa – 148 m. Ciągi pieszo-jezdne zyskają nawierzchnię z kostki betonowej. Powstanie odwodnienie dróg i zjazdy na posesje, a także zmodernizowane zostaną włączenia i skrzyżowania szlaków z sąsiadującymi drogami. Dobudowane zostanie także oświetlenie uliczne. Trzecia z ulic – Zakładowa – zyska odwodnienie na odcinku pomiędzy ulicami Szkolną i Przedszkolną a pomiędzy ulicą Brzeźnicką i ulicą Piaskową powstanie chodnik.

fot. Pixabay

Do góry