Zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”

7 marca Urzędzie Gminy Miedźno odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami

naszej gminy. Pierwsze, które poprowadziła Agnieszka Chabas z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kłobucku poświęcone tematowi dopłat bezpośrednich dla rolników w nowej perspektywie unijnej. Tematyką przewodnią kolejnego były zmiany, jakie od tego roku wprowadzono w programie „Czyste Powietrze”. Omówieniem tych kwestii zajęła się Karina Gierich, Ekodoradca Gminy Miedźno.

Program „Czyste Powietrze" to rządowy projekt, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie termomodernizacji oraz wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
Program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz redukcję kosztów ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych.

W trakcie spotkania omówiono szczegóły programu i przedstawiono kryteria dofinansowania. Podkreślono, że projekt ten skierowany jest również do osób o niskich dochodach oraz właścicieli starszych budynków, których koszty ogrzewania są bardzo wysokie. Od tego roku można pozyskać nawet do 136 tys. zł na ekologiczne inwestycje przewidziane programem.

Zaprezentowano ponadto wymagane dokumenty oraz sposób składania wniosków o dofinansowanie. Nasz gminny ekodoradca zachęcał mieszkańców do skorzystania z programu. Dzięki temu możliwe będzie poprawienie jakości powietrza w regionie oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Przypomniał także o możliwości uzyskania bezpłatnych porad, które udzielane są w urzędzie gminy.

Do góry