Zakupiliśmy kolejne laptopy dla naszych szkół. Łącznie jest ich czterdzieści osiem

Jest nam niezwykle miło poinformować, że zakupiliśmy dla wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy czterdzieści osiem laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Środki pochodzą z wdrożonych przez Ministerstwo Cyfryzacji programów: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”. Z tych dwóch działań pozyskaliśmy granty na łączną sumę 115 tys. zł.

 

Kilka miesięcy temu, korzystając z programu „Zdalna Szkoła”, wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu dwudziestu laptopów. Otrzymaliśmy grant w kwocie 60 tys. zł. Za oszczędności po pierwotnym przetargu udało się dokupić kolejne sześć sztuk sprzętu. Został on przekazany dyrektorom szkół. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie trafiło trzynaście sztuk, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą – dziewięć sztuk, a do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej - cztery komputery.

Dzisiaj przekazaliśmy koleją partię sprzętu. To dwadzieścia dwie sztuki komputerów wraz z osprzętem. Pozyskaliśmy na nie pieniądze z programu „Zdalna Szkoła+”, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Trafią oczywiście również do naszych placówek oświatowych. Odpowiednio: do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie — jedenaście sztuk, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą — osiem sztuk, a do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej — trzy sztuki.

Do góry