Zdalna bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Miedźno

W czasie epidemii COVID-19 bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy Miedźno będzie realizowana w formie zdalnej. Dyżur mecenasa Juranda Śliwki tradycyjnie odbywał się będzie we wtorki. W tym dniu, w godzinach od 13.00 do 18.00, można do mecenasa zadzwonić i uzyskać poradę prawną. W szczególnie istotnych przypadkach będzie można umówić się także na indywidualne konsultacje.

Mieszkańcy Gminy Miedźno zainteresowani uzyskaniem porady prawnej powinni kontaktować się z mecenasem Jurandem Śliwką w godzinach dyżuru telefonicznie pod numerem 508 222 782 lub mejlowo pod adresem jurand_adwokatura@wp.pl. W szczególnych sytuacjach, ze względu na zdalny charakter dyżuru, można także kontaktować się z mecenasem w innych dniach i godzinach. W sprawach nie cierpiących zwłoki, można także umówić się z mecenasem w jego Kancelarii. Dotyczy to zwłaszcza spraw, w których trzeba terminowo sporządzić i wysłać pisma do sądu lub innych instytucji.

Bezpłatna pomoc prawna została uruchomiona w Urzędzie Gminy Miedźno po wyborach samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku. Regularnie korzysta z niej wielu mieszkańców Gminy Miedźno. Od samego początku świadczy ją adwokat Jurand Śliwka.

Do góry