Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie ogłasza nabór wychowanków

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie ogłasza nabór wychowanków

na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką

niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Będą one

realizowane zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Jak zapewnia

placówka, prowadzone mogą one być również w domu ucznia.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zajmuje się edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt, jakim dysponuje placówka, pomagają rozwijać umiejętności podopiecznych w taki sposób, by mogły w najpełniejszym wymiarze porozumiewać się z otoczeniem (werbalnie lub pozawerbalnie) oraz zdobyć maksymalną niezależność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Szkoła kształtuje zaradność w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności dziecka.

W obranej misji równie ważny jest proces socjalizacji uczniów. Nabyte sprawności mają pozwolić im uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, przy
jednoczesnym zachowaniu prawa do swojej inności.

Pośród wielu specjalistycznych metod nauczania i zajęć terapeutycznych dostosowanych do możliwości dziecka szkoła otacza je również codzienną opieką pielęgniarską oraz pomocą psychologiczną.

Do góry