Archiwum aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Finalizujemy prace przy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

Trwają prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach zadania „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj iwybuduj”. Zadanie wykonuje firma EcoJura Sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie.

  Czytaj więcej Finalizujemy prace przy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

Piesek szuka właściciela!

Właściciel zgłosił się po swojego pieska. Dziękujemy za udostępnianie!

  Czytaj więcej Piesek szuka właściciela!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 12 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

Strona 3 z 197.