Dożynki Gminno - Parafialne w Borowej

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie.