Honorowi Obywatele Gminy Miedźno

Andrzej Wilczkowski
Andrzej Wilczkowski

Andrzej Wilczkowski

W uznaniu zasług dla upamiętnienia heroicznego boju Wołyńskiej Brygady Kawalerii stoczonego 1 września 1939 roku na polach wsi Mokra, promocji wsi Mokra i Gminy Miedźno w kraju i zagranicą, autorowi książki "Anatomia boju" Rada Gminy Miedźno Uchwałą Nr 169/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 sierpnia 2008 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Miedźno.

Lech Kaczyński
Lech Kaczyński

Lech Kaczyński

Uchwałą Nr 288/XLI/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 kwietnia 2010 r. nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Miedźno Panu Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, tragicznie zmarłemu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.