logo:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
logo:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
widoczna jest droga oraz tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji
widoczna droga oraz domy
widoczna droga oraz domy
 

Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno" mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Miedźno korzystających z systemu kanalizacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przy  wsparciu finansowym  z  WFOŚiGW  w  Katowicach.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania 4 369 271, 22 zł

Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 494 163,00 zł ( w tym pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Katowicach 1 285 734,50 zł)

Środki WFOŚiGW w Katowicach 2 060 781,00